ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน

(Chinese Language)

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าแบบใหม่

(Chinese Language)

คู่มือการใช้ DashBoard

(ระบบเช็คคะแนนผ่านเว็บ)

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าแบบใหม่

(Thai Language)

แบบฟอร์มใบสั่งซื้อสินค้าโปรโมชั่นประจำเดือน

(Thai Language)

หนังสือยินยอมให้เรียกเก็บเงินผ่านบัญชีบัตรเครดิต(Thai Language)

Written Consent To Charge Credit Card Account(Eng Language)

นโยบายการตรวจสอบใบสมัครสมาชิกใหม่

บริษัท เพอร์เฟค รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด

1550 ชั้น 8 ห้อง เอ.บี อาคารธนภูมิ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทร. +66 2254 6388-89

มาตรฐานการรับประกัน

มาตรฐานการรับประกันคุณภาพระดับสากลที่ "เพอร์เฟค" ได้รับ
Perfect has been awarded with several prestigious and internationally recognized certifications, namely