News

Promotion

โปรโมชั่นประจำเดือน

Perfect Activities

กิจกรรมของบริษัทฯ

P.R. News

ข่าวประชาสัมพันธ์

Download Form

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Training & Events

การฝึกอบรม

PROMOTION OF MONTH

โปรโมชั่นประจำเดือน

Promotion of Month

โปรโมชั่นประจำเดือน

View

Promotion of Month

โปรโมชั่นประจำเดือน

View

Promotion of Month

โปรโมชั่นประจำเดือน


Recent Activities

กิจกรรมที่ผ่านมาของบริษัทฯ

Perfect International Convention Thailand 2016

สุดยอดการประชุมเพอร์เฟคนานาชาติ

View

BOS

สัมมนาเปิดโอกาสทางธุรกิจ

View

OPENNING A BRANCH

งานเปิดศูนย์ที่จังหวัดสุพรรณบุรี

View

Success Seminar

สัมมนาเพื่อความสำเร็จ

View

สัมมนา "พิชิตเป้า เขย่าฝัน - The Ultimate Goal"

โดย โค้ชโด่ง ฐาณัท โชติรัตน์, 23 สิงหาคม 2558 จ.จันทบุรี

View


DOWNLOAD

ดาวน์โหลด

แบบฟอร์มโปรโมชั่นประจำเดือน

แบบฟอร์มโอนคะแนน

แบบฟอร์มสั่งซื้อสินค้าใหม่

แบบฟอร์มขอจัดประชุม

แบบฟอร์มการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลต่างๆ

แบบฟอร์มคำขอแจ้งเปลี่ยนและคืนสินค้า

ดาวน์โหลดโปรแกรมอ่านแบบฟอร์มใบสมัคร (Acrobat Reader)


TRAINING & EVENT

การฝึกอบรม

หลักสูตรการอบรมสมาชิกใหม่
  สุดยอดหลักสูตรที่จะนำทางให้ท่านไปสู่การเป็น นักธุรกิจเครือข่ายมืออาชีพ และทำธุรกิจเครือข่ายให้ประสบความสำเร็จ โปรแกรม N.D.T. เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญก้าวแรกของการทำธุรกิจ เป็นคอร์สอบรม สำหรับสมาชิกใหม่ ที่ต้องการทราบ และเข้าใจถึงเหตุผลที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ เพื่อช่วยให้สามารถทำงานสร้างสายงาน สร้างรายได้ และนำไปใช้ปฎิบัติธุรกิจได้อย่างถูกต้อง
  เริ่มศึกษาตั้งแต่ ปรัชญาและ ประวัติของบริษัท คณะผู้บริหาร , ระบบของธุรกิจเครือข่าย , แผนการตลาด , วิธีการดำเนินธุรกิจ , การสร้างรายได้ ,เทคนิคการขายและสปอนเซอร์ ตลอดจนเทคนิคการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งรับฟังประสบการณ์จริงเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจจากผู้สอน ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงที่อยู่ในธุรกิจนี้มานานนับ 10 ปี ซึ่งความรู้เหล่านี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ เหมาะสำหรับ ผู้ที่สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มทำธุรกิจ และต้องการ สร้างสายงาน และ การสร้างรายได้ และไม่เพียงแต่ผู้ที่เป็นสมาชิกใหม่เท่านั้น โปรแกรมนี้ยังเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้ธุรกิจให้เกิดความชำนาญ ซึ่งผู้ที่เข้าอบรมไม่จำเป็นจะต้องเข้าอบรมแค่เพียงครั้งเดียว ท่านสามารถเข้าอบรมซ้ำได้เพื่อท่านจะได้เข้าใจ ว่างานพื้นฐานในการทำธุรกิจนั้นคืออะไร วัตถุประสงค์ของงาน
1. เสริมสร้างตอกย้ำความมั่นใจในบริษัท วิสัยทัศน์ผู้บริหาร เจตนารมณ์
2. เสริมสร้างหลักคิด แนวคิดนักธุรกิจเครือข่าย
3. เสริมสร้างโอกาสในการสร้างความมั่งคั่ง มั่นคงในธุรกิจของตนเอง
4. เรียนรู้วิธีการทำงาน แนวคิดในการพัฒนาธุรกิจเครือข่าย
5. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ แผนการตลาด กฎจรรยาบรรณ ข้อควรละเว้น และ ข้อควรปฏิบัติ เช่น การบริหารงาน การบริหารคน การบริหารเงิน การบริหารเวลา


การสัมมนาระดับผู้นำตอนต้น
หลักการและเหตุผล
  “ผู้นำ” ในธุรกิจเครือข่าย มีความหมายใจความที่กว้างขวางมาก โดยเฉพาะการเป็นผู้นำในธุรกิจที่เป็นองค์กรอิสระ ปราศจากพันธนาการใด ๆ การเป็นแบบอย่างในการสร้าง “ระบบ” ในการทำธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ในการ เรียนรู้ ลงมือทำ และการถ่ายทอด เพื่อให้เกิดการทำซ้ำอย่างเป็นระบบ มีเพียงความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการนำพาองค์กรธุรกิจของตนเอง มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จตามที่พวกเขาได้มีเป้าหมายร่วมกันไว้
• การบรรลุถึงความเป็นผู้มีอิสระภาพทางการเงินและเวลา
• การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว
• การสร้างรายธุรกิจอันเป็นมรดกตกทอดสู่ทายาทอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของงาน
1. เพื่อตอกย้ำความเข้าในความหมายของคำว่า “ระบบ” การสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจ
2. รู้ และเข้าใจได้ถูกต้องใน แนวคิดของผู้นำนักธุรกิจเครือข่าย
3. พัฒนาทักษะการเป็นนักบูรณาการในการบริหารธุรกิจเครือข่ายของตนเอง
4. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจใน กลยุทธ์การทำธุรกิจ เช่น ความสำคัญของภาพความฝัน (Dream Chart) การจัดทำบัญชีรายชื่อ การ เชิญชวน การเปิดโอกาสทางธุรกิจ รวมถึงวิธีการนำเสนอ การติดตามผล การทำทางลึก (Work in Dept) การสร้างยอด และการทำซ้ำ (Duplicate) แบบมืออาชีพ ก่อให้เกิดความมั่นใจ และประสิทธิภาพ ในการทำธุรกิจ
5. พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาในการบริหารธุกิจของตนเอง และการเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานเพื่อนร่วมธุรกิจ


หลักการและเหตุผล
  “ผู้นำ” ในธุรกิจเครือข่าย มีความหมายใจความที่กว้างขวางมาก โดยเฉพาะการเป็นผู้นำในธุรกิจที่เป็นองค์กรอิสระ ปราศจากพันธนาการใด ๆ มีเพียงความปรารถนาอย่างแรงกล้า ในการนำพาองค์กรธุรกิจของตนเอง มุ่งหน้าสู่ความสำเร็จ ตามที่พวกเขาได้มีเป้าหมายร่วมกันไว้
• การบรรลุถึงความเป็นผู้มีอิสระภาพทางการเงินและเวลา
• การสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ให้กับตนเองและครอบครัว
• การสร้างรายธุรกิจอันเป็นมรดกตกทอดสู่ทายาทอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อตอกย้ำความเข้าในความหมายของคำว่า “ผู้นำ” ในองค์กรธุรกิจ
2. รู้และเข้าใจได้ถูกต้องใน แนวคิดของผู้นำนักธุรกิจเครือข่าย
3. พัฒนาทักษะการเป็นนักบูรณาการในการบริหารธุรกิจเครือข่ายของตนเอง
4. พัฒนาทักษะในการแก้ไขปัญหาในการบริหารธุรกิจของตนเอง และการเป็นที่ปรึกษาให้กับทีมงานเพื่อร่วมธุรกิจ


หลักการและเหตุผล
  หลักสูตรพื้นฐานเพื่อเปิดโอกาสทางธุรกิจ โอกาสที่สามารถทำให้ท่านสร้างธุรกิจที่สมบูรณ์ เพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้อย่างแท้จริง นำพาท่านพัฒนาไปสู่การเป็นนักธุรกิจเครือข่ายแบบมืออาชีพ สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจเพอร์เฟคฯ บริษัท สินค้า และแผนการตลาด เรียนรู้ถึงขั้นตอนง่ายๆในการดำเนินธุรกิจเพอร์เฟค สร้างแรงจูงใจและความต้องการที่จะประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง
วัตถุประสงค์ของงาน
  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบข้อมูลทำความรู้จักและเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท เพอร์เฟคฯ ได้เข้าใจประวัติความเป็นมาของบริษัท ข้อมูลผลิตภัณฑ์ และศึกษาแผนการตลาด รวมทั้งได้รับฟังประสบการณ์จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์และการ Motivate จากผู้ที่ประสบความสำเร็จจริงในธุรกิจ ว่าเขาสามารถสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้อย่างไร